Công trình đã thi công

Công ty JA Solar

Công ty JA Solar đã tin tưởng lựa chọn Trường Phát Plastic làm đối tác chính cung cấp Ống nhựa HDPE SuperPlas