Chính sách đổi trả

1. Các trường hợp nhận đổi trả hàng hóa khi hàng lỗi

Các hàng hóa bị lỗi hỏng do Nhà sản xuất, đơn vị cung cấp phải đổi trả hàng hóa mới trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng (Căn cứ vào biên bản có xác nhận của 02 bên)

2.  Các trường hợp nhận đổi trả hàng hóa khi khách hàng không sử dụng hết

2.1 Điều kiện nhận trả lại hàng

  • – Nhận hàng tại Nhà máy (Hoặc Văn phòng công ty)
  • – Khách hàng đã thanh toán hết công nợ
  • – Hàng hóa còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng

2.2 Thời gian nhận lại hàng trả lại

Kể từ ngày giao hàng (Căn cứ vào biên bản có xác nhận của 02 bên).

  • – Phụ kiện HDPE: Trong vòng 15 – 30 ngày (Không tính Phụ kiện HDPE gia công)
  • – Phụ kiện thép (Đen, mạ), Phụ kiện gang: Trong vòng 15 – 20 ngày
  • – Van Minh Hòa và Van cổng Trung Quốc, Malaysia: Trong vòng 15 ngày
  • – Đồng hồ T – Flow: Trong vòng 30 ngày

Ghi chú: Những phụ kiện không có trong danh mục nhận trả lại, Công ty không nhận lại dưới bất kỳ hình thức nào.