Hội nghị kết nối sản xuất, xúc tiến tiêu thụ thủy sản huyện Vân Đồn và Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng ngày 05/10 và 06/10 tại huyện Vân Đồn và huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo UBND các huyện chủ trì hội nghị. Cùng tham dự 2 hội nghị này còn có các Đại diện:

  • Phía lãnh đạo tỉnh: Đại diện Sở Công Thương; Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo, chuyên viên các Chi cục: Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Phát triển nông thôn, Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh.
  • Đại biểu ở huyện: Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo một số doanh nghiệp, hợp tác xã; Hội nghề cá và chủ hộ nuôi cá biển, nhuyễn thể (hầu, ngao) trên địa bàn huyện.
  • Đại biểu doanh nghiệp: đại diện lãnh đạo Doanh nghiệp Tư nhân Phương Anh, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Super Trường Phát.

Mục đích của hội nghị nhằm thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) 4 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT. Đây là những buổi hội nghị kết nối sản xuất, xúc tiến tiêu thụ thủy sản tại các địa phương với nội dung chi tiết như sau:

  • Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất và tiêu thụ thủy sản trên địa bàn tỉnh và huyện Vân Đồn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.
  • Một số yêu cầu đối với sản xuất và xuất khẩu hàng thủy sản sang Trung Quốc (bao gồm xuất khẩu tiểu ngạch và chính ngạch).
  • Kết nối các khâu cung ứng vật liệu nổi làm giàn bè, con giống, tiêu thụ sản phẩm thủy sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần ổn định và phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản.
  • Ký kết hợp tác cung ứng phao nổi; tiêu thụ sản phẩm thủy sản nuôi trên địa bàn huyện Vân Đồn.

 

Thời gian diễn ra hội nghị:

Tại Vân Đồn:

Thời gian: 08h00, thứ 3, ngày 05/10/2021

Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tại Đầm Hà:

Thời gian: 08h00, thứ 4, ngày 06/10/2021

Địa điểm: UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.