Dự án: Hệ thống lồng nuôi cá HDPE trên Hồ thủy điện Hòa Bình

Hệ thống lồng nuôi cá trên hồ thủy điện Hòa Bình đã sử dụng nhựa SuperPlas của Super Trường Phát làm vật liệu chính để xây dựng lồng bè nuồi trồng thủy sản.