Dự án: Ống HDPE cấp nước tại Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch – Đồng Nai đã tin tưởng lựa chọn Super Trường Phát làm đối tác chính cung cấp Ống nhựa SuperPlas