Ống nhựa uPVC SuperPlas Trường Phát đa dạng kích thước, độ dày, mức áp suất, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, tưới tiêu nông nghiệp, luồn dây điện, cáp quang…

 • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
 • Hỗ trợ giải pháp thi công
 • 5.00 out of 5

  Ống nhựa uPVC D500

  Ống nhựa uPVC D500 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  1,243,3641,482,727
 • 5.00 out of 5

  Ống nhựa uPVC D450

  Ống nhựa uPVC D450 SUPER Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  948,0912,240,909
 • 5.00 out of 5

  Ống nhựa uPVC D400

  Ống nhựa uPVC D400 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  747,0002,166,000
 • 5.00 out of 5

  Ống nhựa uPVC D355

  Ống nhựa uPVC D355 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  595,1821,712,273
 • 5.00 out of 5

  Ống nhựa uPVC D315

  Ống nhựa uPVC D315 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  471,2731,345,273
 • 5.00 out of 5

  Ống nhựa uPVC D280

  Ống nhựa uPVC D280 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  372,7271,062,273
 • 5.00 out of 5

  Ống nhựa uPVC D250

  Ống nhựa uPVC D250 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  310,909885,182
 • 5.00 out of 5

  Ống nhựa uPVC D225

  Ống nhựa uPVC D225 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  237,273695,545
 • 0 out of 5

  Ống nhựa uPVC D200

  Ống nhựa uPVC D200 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  175,909547,909
 • 0 out of 5

  Ống nhựa uPVC D180

  Ống nhựa uPVC D180 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  144,182443,455
 • 0 out of 5

  Ống nhựa uPVC D160

  Ống nhựa uPVC D160 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  117,091349,091
 • 0 out of 5

  Ống nhựa uPVC D140

  Ống nhựa uPVC D140 Trường Phát được sản xuất và phân phối trên toàn quốc, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  87,727269,364
0989658182