Mạng lưới phân phối

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

Hà Nội
 • Trụ sở và VPĐD
 • Nhựa Super Trường Phát
Bắc Ninh
 • Nhà máy sản xuất ống nhựa HDPE
 • Nhà máy sản xuất lồng nhựa HDPE
Quảng Ninh
 • Nhà máy sản xuất Phao nổi HDPE
 • Sản xuất lồng nhựa HDPE
Thái Bình
 • Nhà máy sản xuất Phao HDPE
 • Nhà máy Phao nổi HDPE

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SUPER TRƯỜNG PHÁT

NHÀ MÁY BẮC NINH

 • Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 0983.799.269

NHÀ MÁY THÁI BÌNH

 • Địa chỉ: Thôn Phú Ốc, Xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
 • Số điện thoại: 0983.799.269

NHÀ MÁY QUẢNG NINH

 • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh
 • Số điện thoại: 0983.799.269