Công trình đập Đá Mài, Phú Thọ

Công trình đập Đá Mài, Phú Thọ đã tin tưởng lựa chọn Trường Phát Plastic làm đối tác chính cung cấp Ống nhựa HDPE SuperPlas