Tập đoàn STP Ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Ngày 16/09/2022, Tại Trụ sở chính Tập đoàn nhựa Super Trường Phát đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn nhựa Super Trường Phát và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Hai bên tăng cường hợp tác xây dựng mô hình, đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền, chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công nghệ HDPE nhằm phát triển thủy sản bền vững, nâng cao trình độ, tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân, người sản xuất thông qua hệ thống khuyến nông. Tham gia lễ ký, về phía Trung tâm KNQG có Ông. Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm, về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Super Trường Phát có Bà. Nguyễn Thị Hải Bình – Tổng Giám Đốc.

1. Thông tin hai bên tham gia thỏa thuận

 • Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng bồi dưỡng tập huấn, thông tin tuyên truyền, ứng dụng và chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và dịch vụ khuyến nông trên phạm vi cả nước.
 • Tập đoàn nhựa Super Trường Phát là doanh nghiệp được thành lập theo hình thức Công ty Cổ phần được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp mã số doanh nghiệp 0105628338 ngày 10 tháng 11 năm 2011 và cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 03 tháng 03 năm 2022 hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định theo pháp luật hiện hành. Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh sản phẩm: Sản xuất, cung ứng nhựa cho nuôi trồng thủy sản biển, khai thác thủy sản biển…
stp ký kết với trung tâm khuyến nông quốc gia
Đại diện hai bên có Ông Lê Quốc Thanh và Bà Nguyễn Thị Hải Bình ký kết hợp tác chiến lược

2. Nội dung hợp tác

2.1 Về phía Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 • Thúc đẩy xây dựng các mô hình, các chương trình, dự án trong nước và quốc tế; chuyển giao kỹ thuật; giới thiệu các giải pháp công nghệ nuôi trồng thủy sản bền vững thân thiện với môi trường do STP cung cấp theo quy định;
 • Tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản ứng dụng công nghệ do STP cung cấp theo quy định;
 • Hỗ trợ thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nông dân về sử dụng sản phẩm vật tư đầu vào của STP qua các sự kiện khuyến nông và kênh truyền thông
 • Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động nuôi biển, chia sẻ thông tin, thu nhận các phản hồi của các đối tác, chuyên gia;
 • Chia sẻ kết quả hợp tác tới các bên liên quan và thúc đẩy hệ thống khuyến nông toàn quốc tham gia thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.

2.2 Về phía Tập đoàn nhựa Super Trường Phát

 • Đóng góp kinh phí, vật tư thiết bị, quy trình công nghệ, giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật, chuyên gia… để tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác;
 • Tham gia các mô hình, chương trình, dự án trong nước, quốc tế và các sự kiện do NAEC tổ chức trên phạm vi cả nước có liên quan đến hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, sử dụng vật tư thủy sản, giải pháp công nghệ do STP cung cấp với đầu tư phù hợp đem lại hiệu quả cao cho người sản xuất, nuôi trồng thủy sản;
 • Tham gia điều phối chung các hoạt động hợp tác giữa hai bên;
 • Huy động sự tham gia của các bên liên quan khác tham gia trong quá trình hợp tác.

3. Hình ảnh buổi Lễ ký kết hợp tác

ký kết hợp tác với trung tâm quốc gia
Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn nhựa Super Trường Phát và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia