Dự án: Sở Nông nghiệp & PTNT TP. Hà Nội

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đã tin tưởng lựa chọn Super Trường Phát làm đối tác chính cung cấp Ống nhựa SuperPlas