Tuyển dụng nhân viên pháp chế

Nhiệm vụ chính (Tóm tắt nhiệm vụ):

– Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty.

– Nghiên cứu và đánh giá các yếu tố rủi ro khác nhau liên quan đến các quyết định và hoạt động kinh doanh.

– Áp dụng phương pháp quản trị rủi ro hiệu quả và đưa ra lời khuyên về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra.

– Thực hiện công việc dự án nuôi biển tại Việt Nam theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

– Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty Cố vấn, tư vấn cho Ban lãnh đạo về pháp luật.

– Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

– Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và ban lãnh đạo.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP và của BLĐ.

– Kỹ năng yêu cầu:

+ Chịu được áp lực cao

+ Năng lực lãnh đạo, phân tích, giaỉ quyết vấn đề, quản lý công việc tốt

+ Thành thạo tin học văn phòng + Đạo đức tốt

– Kinh nghiệm ưu tiên (Ví dụ: Trong các ngành/Nghề/Lĩnh vực/Công ty nào): Có 02 năm kinh nghiệm pháp chế doanh nghiệp. Thu nhập từ 8-15 triệu ( tùy năng lực)