fbpx

Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019

Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019

Ống nhựa HDPE SuperPlas được sản xuất trên dây truyền hiện đại tại nhà máy của công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát, với đủ loại phi ống nhựa từ D20 đến D800.

Dưới đây là một số hình ảnh ống nhựa HDPE tại nhà máy.

Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019

Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019

Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019Hình ảnh ống nhựa HDPE SuperPlas tháng 7, 2019

 

 


0989.65.8182