ống nhựa Trường Phát

TÊ ĐỀU HÀN

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
Ø 63cái         80,000          88,000
Ø 75cái         86,000          94,600
Ø 90cái       140,000        154,000
Ø 110cái       250,000        275,000
Ø 125cái       360,000        396,000
Ø 140cái       600,000        660,000
Ø 160cái       580,000        638,000
Ø 180cái    1,200,000     1,320,000
Ø 200cái    1,050,000     1,155,000
Ø 225cái    1,800,000     1,980,000
Ø 250cái    2,000,000     2,200,000
Ø 280cái    4,100,000     4,510,000
Ø 315cái    4,200,000     4,620,000
Ø 355cái    5,600,000     6,160,000
Ø 400cái    7,500,000     8,250,000
Ø 450cái  20,000,000   22,000,000
Ø 500cái  24,000,000   26,400,000
Ø 560cái  42,000,000   46,200,000
Ø 630cái  43,000,000   47,300,000
Hotline: 0989.65.8182 

Hotline: 0989.65.8182 

TÊ ĐỀU HÀN

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
Ø 63cái         80,000          88,000
Ø 75cái         86,000          94,600
Ø 90cái       140,000        154,000
Ø 110cái       250,000        275,000
Ø 125cái       360,000        396,000
Ø 140cái       600,000        660,000
Ø 160cái       580,000        638,000
Ø 180cái    1,200,000     1,320,000
Ø 200cái    1,050,000     1,155,000
Ø 225cái    1,800,000     1,980,000
Ø 250cái    2,000,000     2,200,000
Ø 280cái    4,100,000     4,510,000
Ø 315cái    4,200,000     4,620,000
Ø 355cái    5,600,000     6,160,000
Ø 400cái    7,500,000     8,250,000
Ø 450cái  20,000,000   22,000,000
Ø 500cái  24,000,000   26,400,000
Ø 560cái  42,000,000   46,200,000
Ø 630cái  43,000,000   47,300,000
Hotline: 0989.65.8182 

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182