ống nhựa Trường Phát

ỐNG NHỰA HDPE D90

Ống nhựa HDPE DN90 PE100

(50m/cuộn)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

Sau

VAT

1

DN9063,575,72783,300

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN9084,378,09185,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN90105,495,364104,900

Áp lực trung bình

4

DN9012,56,7116,273127,900

Áp lực trung bình

5

DN90168,2140,455154,500

Áp lực lớn

6

DN902010,1168,636185,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)

 

Ống nhựa HDPE DN90 PE80

(50m/cuộn)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN9064,378,09185,900

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN9085,495,364104,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN90106,7116,273127,900

Áp lực trung bình

4

DN9012,58,2140,455154,500

Áp lực trung bình

5

DN901610,1168,636185,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 917 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

ỐNG NHỰA HDPE D90

Ống nhựa HDPE DN90 PE100

(50m/cuộn)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

Sau

VAT

1

DN9063,575,72783,300

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN9084,378,09185,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN90105,495,364104,900

Áp lực trung bình

4

DN9012,56,7116,273127,900

Áp lực trung bình

5

DN90168,2140,455154,500

Áp lực lớn

6

DN902010,1168,636185,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)

 

Ống nhựa HDPE DN90 PE80

(50m/cuộn)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN9064,378,09185,900

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN9085,495,364104,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN90106,7116,273127,900

Áp lực trung bình

4

DN9012,58,2140,455154,500

Áp lực trung bình

5

DN901610,1168,636185,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 917 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182