ống nhựa Trường Phát

ỐNG NHỰA HDPE D75

Ống nhựa HDPE DN75. PE100

 (50m/cuộn)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN7562,946,18250,800

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN7583,654,09159,500

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN75104,566,81873,500Áp lực trung bình
4DN7512,55,681,36489,500

Áp lực trung bình

5

DN75166,896,818106,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
 • Tưới tiêu
 • Nông nghiệp…

Biện pháp thi công:

 • Biện pháp thi công đơn giản và nhanh.
 • Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…

Ống nhựa HDPE DN75. PE80

 (50m/cuộn)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN7563,654,09159,500

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN7584,566,81873,500Áp lực vừa và nhỏ
3DN75105,681,36489,500

Áp lực trung bình

4

DN7512,56,896,818106,500Áp lực trung bình
5DN75168,4116,818128,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
 • Tưới tiêu
 • Nông nghiệp…

Biện pháp thi công:

 • Biện pháp thi công đơn giản và nhanh.
 • Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 913-1-1 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

ỐNG NHỰA HDPE D75

Ống nhựa HDPE DN75. PE100

 (50m/cuộn)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN7562,946,18250,800

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN7583,654,09159,500

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN75104,566,81873,500Áp lực trung bình
4DN7512,55,681,36489,500

Áp lực trung bình

5

DN75166,896,818106,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
 • Tưới tiêu
 • Nông nghiệp…

Biện pháp thi công:

 • Biện pháp thi công đơn giản và nhanh.
 • Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…

Ống nhựa HDPE DN75. PE80

 (50m/cuộn)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN7563,654,09159,500

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN7584,566,81873,500Áp lực vừa và nhỏ
3DN75105,681,36489,500

Áp lực trung bình

4

DN7512,56,896,818106,500Áp lực trung bình
5DN75168,4116,818128,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
 • Tưới tiêu
 • Nông nghiệp…

Biện pháp thi công:

 • Biện pháp thi công đơn giản và nhanh.
 • Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 913-1-1 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182