ống nhựa Trường Phát

ỐNG NHỰA HDPE D160

Ống nhựa HDPE DN160 PE100

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN16066,2206,909227,600

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN16087,7244,545269,000

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN160109,5299,545329,500

Áp lực trung bình

4

DN16012,511,8363,545399,900

Áp lực trung bình

5

DN1601614,6442,636486,900

Áp lực lớn

6

DN1602017,9540,455594,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Ống nhựa HDPE DN160 PE80

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN16067,7244,545269,000

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN16089,5299,545329,500

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN1601011,8363,545399,900

Áp lực trung bình

4DN16012,514,6442,636486,900

Áp lực trung bình

5

DN1601617,9540,455594,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 920-1-1 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

ỐNG NHỰA HDPE D160

Ống nhựa HDPE DN160 PE100

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN16066,2206,909227,600

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN16087,7244,545269,000

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN160109,5299,545329,500

Áp lực trung bình

4

DN16012,511,8363,545399,900

Áp lực trung bình

5

DN1601614,6442,636486,900

Áp lực lớn

6

DN1602017,9540,455594,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Ống nhựa HDPE DN160 PE80

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN16067,7244,545269,000

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN16089,5299,545329,500

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN1601011,8363,545399,900

Áp lực trung bình

4DN16012,514,6442,636486,900

Áp lực trung bình

5

DN1601617,9540,455594,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 920-1-1 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182