ống nhựa Trường Phát

ỐNG NHỰA HDPE D140

Ống nhựa HDPE DN 140. PE 100

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN14065,4157,909173,700

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN14086,7186,273204,900Áp lực vừa và nhỏ

3

DN140108,3229,545252,500

Áp lực trung bình

4

DN14012,510,3278,091305,900

Áp lực trung bình

5

DN1401612,7337,182370,900

Áp lực lớn

6

DN1402015,7411,727452,900

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Ống HDPE DN 140. PE 80

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN14066,7186,273204,900

Áp lực vừa và nhỏ

2DN14088,3229,545252,500

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN1401010,3278,091305,900

Áp lực trung bình

4

DN14012,512,7337,182370,900

Áp lực trung bình

5

DN1401615,7411,727452,900Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 920-1 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

ỐNG NHỰA HDPE D140

Ống nhựa HDPE DN 140. PE 100

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN14065,4157,909173,700

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN14086,7186,273204,900Áp lực vừa và nhỏ

3

DN140108,3229,545252,500

Áp lực trung bình

4

DN14012,510,3278,091305,900

Áp lực trung bình

5

DN1401612,7337,182370,900

Áp lực lớn

6

DN1402015,7411,727452,900

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Ống HDPE DN 140. PE 80

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN14066,7186,273204,900

Áp lực vừa và nhỏ

2DN14088,3229,545252,500

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN1401010,3278,091305,900

Áp lực trung bình

4

DN14012,512,7337,182370,900

Áp lực trung bình

5

DN1401615,7411,727452,900Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 920-1 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182