ống nhựa Trường Phát

NÚT BỊT REN

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
20x20mm12.5cái         7,800         8,580
25x25mm12.5cái       10,455      11,500
32x32mm12.5cái       14,091      15,500
40x40mm12.5cái       27,273      30,000
50x50mm12.5cái       45,455      50,000
63x63mm12.5cái       63,636      70,000
75x75mm12.5cái       90,909    100,000
90x90mm12.5cái     150,000    165,000
110x110mm12.5cái     357,800    393,580
Hotline: 0989.65.8182 

Hotline: 0989.65.8182 

NÚT BỊT REN

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
20x20mm12.5cái         7,800         8,580
25x25mm12.5cái       10,455      11,500
32x32mm12.5cái       14,091      15,500
40x40mm12.5cái       27,273      30,000
50x50mm12.5cái       45,455      50,000
63x63mm12.5cái       63,636      70,000
75x75mm12.5cái       90,909    100,000
90x90mm12.5cái     150,000    165,000
110x110mm12.5cái     357,800    393,580
Hotline: 0989.65.8182 

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182