Báo chí nói về chúng tôi

kí kết chuỗi liên kết giá trị hàu Vân Đồn

[Tổng cục thủy sản] Ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển bền vững chuỗi giá trị hàu Vân Đồn

Ngày 27/4/2021, tại Vân Đồn – Quảng Ninh, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển bền vững [...]

0989658182