ống nhựa Trường Phát

MĂNG SÔNG THU

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
25x20mm12.5cái       18,800      20,680
32x20mm12.5cái       30,000      33,000
32x25mm12.5cái       30,000      33,000
40mm x20mm12.5cái       40,000      44,000
40x25mm12.5cái       40,000      44,000
40x32mm12.5cái       44,700      49,170
50x25mm12.5cái       52,000      57,200
50x32mm12.5cái       52,000      57,200
50x40mm12.5cái       65,500      72,050
63x25mm12.5cái       79,200      87,120
63x32mm12.5cái       80,000      88,000
63x40mm12.5cái       85,000      93,500
63x50mm12.5cái       90,000      99,000
75x50mm12.5cái     155,000    170,500
75x63mm12.5cái     155,000    170,500
90x63mm12.5cái     205,000    225,500
90x75mm12.5cái     244,800    269,280
110x90mm12.5cái     519,500    571,450
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 943 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

MĂNG SÔNG THU

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
25x20mm12.5cái       18,800      20,680
32x20mm12.5cái       30,000      33,000
32x25mm12.5cái       30,000      33,000
40mm x20mm12.5cái       40,000      44,000
40x25mm12.5cái       40,000      44,000
40x32mm12.5cái       44,700      49,170
50x25mm12.5cái       52,000      57,200
50x32mm12.5cái       52,000      57,200
50x40mm12.5cái       65,500      72,050
63x25mm12.5cái       79,200      87,120
63x32mm12.5cái       80,000      88,000
63x40mm12.5cái       85,000      93,500
63x50mm12.5cái       90,000      99,000
75x50mm12.5cái     155,000    170,500
75x63mm12.5cái     155,000    170,500
90x63mm12.5cái     205,000    225,500
90x75mm12.5cái     244,800    269,280
110x90mm12.5cái     519,500    571,450
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 943 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182