ống nhựa Trường Phát

MĂNG SÔNG THU HÀN

 

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
S75-50cái         39,000          42,900
S75-63cái         45,000          49,500
S90-50cái         55,000          60,500
S90-63cái         60,000          66,000
S90-75cái         70,000          77,000
S110-50cái         90,000          99,000
S110-63cái         85,000          93,500
S110-75cái       100,000        110,000
S110-90cái       102,000        112,200
S125-63cái       175,000        192,500
S125-75cái       193,000        212,300
S125-90cái       196,000        215,600
S125-110cái       200,000        220,000
S140-63cái       245,000        269,500
S140-75cái       272,000        299,200
S140-90cái       310,000        341,000
S140-110cái       350,000        385,000
S140-125cái       375,000        412,500
S160-63cái       185,000        203,500
S160-75cái       198,000        217,800
S160-90cái       206,000        226,600
S160-110cái       226,000        248,600
S160-125cái       248,000        272,800
S160-140cái       500,000        550,000
S180-90cái       690,000        759,000
S180-110cái       650,000        715,000
S180-125cái       700,000        770,000
S180-140cái       800,000        880,000
S180-160cái       850,000        935,000
S200-63cái       318,182        350,000
S200-75cái       330,000        363,000
S200-90cái       335,455        369,000
S200-110cái       360,909        397,000
S200-125cái       396,364        436,000
S200-160cái       420,000        462,000
S200-180cái    1,000,000     1,100,000
S225-90cái       809,091        890,000
S225-110cái       680,000        748,000
S225-125cái       788,000        866,800
S225-160cái       700,000        770,000
S225-200cái       820,000        902,000
S250-90cái       728,000        800,800
S250-110cái       700,000        770,000
S250-125cái       920,000     1,012,000
S250-160cái       750,000        825,000
S250-200cái       850,000        935,000
S250-225cái    1,000,000     1,100,000
S280-110cái    1,500,000     1,650,000
S280-160cái    1,550,000     1,705,000
S280-200cái    1,700,000     1,870,000
S280-225cái    1,800,000     1,980,000
S280-250cái    1,900,000     2,090,000
S315-90cái    1,040,000     1,144,000
S315-110cái    1,000,000     1,100,000
S315-125cái    1,120,000     1,232,000
S315-160cái    1,200,000     1,320,000
S315-200cái    1,220,000     1,342,000
S315-225cái    1,700,000     1,870,000
S315-250cái    1,250,000     1,375,000
S315-280cái    2,100,000     2,310,000
S355-110cái    1,920,905     2,112,995
S.355-160cái    2,120,000     2,332,000
S355-200cái    2,320,000     2,552,000
S355-250cái    2,680,000     2,948,000
S355-280cái    2,727,273     3,000,000
S355-315cái    3,000,000     3,300,000
S400-110cái    2,930,000     3,223,000
S400-160cái    2,370,000     2,607,000
S400-200cái    3,600,000     3,960,000
S400-225cái    3,000,000     3,300,000
S400-250cái    2,700,000     2,970,000
S400-315cái    3,000,000     3,300,000
S400-355cái    3,200,000     3,520,000
S450-110cái    6,800,000     7,480,000
S450-160cái    7,200,000     7,920,000
S450-200cái    7,000,000     7,700,000
S450-225cái    7,200,000     7,920,000
S450-250cái    8,000,000     8,800,000
S450-315cái    8,000,000     8,800,000
S450-355cái    9,000,000     9,900,000
S450-400cái    9,000,000     9,900,000
S500-200cái    4,600,000     5,060,000
S500-250cái    4,730,000     5,203,000
S500-315cái    4,800,000     5,280,000
S500-355cái  10,180,000   11,198,000
S500-400cái    4,900,000     5,390,000
S500-450cái    5,000,000     5,500,000
S560-315cái    4,700,000     5,170,000
S560-355cái    4,750,000     5,225,000
S560-400cái    4,800,000     5,280,000
S560-450cái    4,900,000     5,390,000
S560-500cái    4,950,000     5,445,000
S630-200cái  15,000,000   16,500,000
S630-250cái  16,500,000   18,150,000
S630-315cái    6,500,000     7,150,000
S630-355cái  10,000,000   11,000,000
S630-400cái    7,000,000     7,700,000
S630-450cái  10,500,000   11,550,000
S630-500cái    8,000,000     8,800,000
S630-560cái    8,200,000     9,020,000
Hotline: 0989.65.8182 

Hotline: 0989.65.8182 

MĂNG SÔNG THU HÀN

 

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
S75-50cái         39,000          42,900
S75-63cái         45,000          49,500
S90-50cái         55,000          60,500
S90-63cái         60,000          66,000
S90-75cái         70,000          77,000
S110-50cái         90,000          99,000
S110-63cái         85,000          93,500
S110-75cái       100,000        110,000
S110-90cái       102,000        112,200
S125-63cái       175,000        192,500
S125-75cái       193,000        212,300
S125-90cái       196,000        215,600
S125-110cái       200,000        220,000
S140-63cái       245,000        269,500
S140-75cái       272,000        299,200
S140-90cái       310,000        341,000
S140-110cái       350,000        385,000
S140-125cái       375,000        412,500
S160-63cái       185,000        203,500
S160-75cái       198,000        217,800
S160-90cái       206,000        226,600
S160-110cái       226,000        248,600
S160-125cái       248,000        272,800
S160-140cái       500,000        550,000
S180-90cái       690,000        759,000
S180-110cái       650,000        715,000
S180-125cái       700,000        770,000
S180-140cái       800,000        880,000
S180-160cái       850,000        935,000
S200-63cái       318,182        350,000
S200-75cái       330,000        363,000
S200-90cái       335,455        369,000
S200-110cái       360,909        397,000
S200-125cái       396,364        436,000
S200-160cái       420,000        462,000
S200-180cái    1,000,000     1,100,000
S225-90cái       809,091        890,000
S225-110cái       680,000        748,000
S225-125cái       788,000        866,800
S225-160cái       700,000        770,000
S225-200cái       820,000        902,000
S250-90cái       728,000        800,800
S250-110cái       700,000        770,000
S250-125cái       920,000     1,012,000
S250-160cái       750,000        825,000
S250-200cái       850,000        935,000
S250-225cái    1,000,000     1,100,000
S280-110cái    1,500,000     1,650,000
S280-160cái    1,550,000     1,705,000
S280-200cái    1,700,000     1,870,000
S280-225cái    1,800,000     1,980,000
S280-250cái    1,900,000     2,090,000
S315-90cái    1,040,000     1,144,000
S315-110cái    1,000,000     1,100,000
S315-125cái    1,120,000     1,232,000
S315-160cái    1,200,000     1,320,000
S315-200cái    1,220,000     1,342,000
S315-225cái    1,700,000     1,870,000
S315-250cái    1,250,000     1,375,000
S315-280cái    2,100,000     2,310,000
S355-110cái    1,920,905     2,112,995
S.355-160cái    2,120,000     2,332,000
S355-200cái    2,320,000     2,552,000
S355-250cái    2,680,000     2,948,000
S355-280cái    2,727,273     3,000,000
S355-315cái    3,000,000     3,300,000
S400-110cái    2,930,000     3,223,000
S400-160cái    2,370,000     2,607,000
S400-200cái    3,600,000     3,960,000
S400-225cái    3,000,000     3,300,000
S400-250cái    2,700,000     2,970,000
S400-315cái    3,000,000     3,300,000
S400-355cái    3,200,000     3,520,000
S450-110cái    6,800,000     7,480,000
S450-160cái    7,200,000     7,920,000
S450-200cái    7,000,000     7,700,000
S450-225cái    7,200,000     7,920,000
S450-250cái    8,000,000     8,800,000
S450-315cái    8,000,000     8,800,000
S450-355cái    9,000,000     9,900,000
S450-400cái    9,000,000     9,900,000
S500-200cái    4,600,000     5,060,000
S500-250cái    4,730,000     5,203,000
S500-315cái    4,800,000     5,280,000
S500-355cái  10,180,000   11,198,000
S500-400cái    4,900,000     5,390,000
S500-450cái    5,000,000     5,500,000
S560-315cái    4,700,000     5,170,000
S560-355cái    4,750,000     5,225,000
S560-400cái    4,800,000     5,280,000
S560-450cái    4,900,000     5,390,000
S560-500cái    4,950,000     5,445,000
S630-200cái  15,000,000   16,500,000
S630-250cái  16,500,000   18,150,000
S630-315cái    6,500,000     7,150,000
S630-355cái  10,000,000   11,000,000
S630-400cái    7,000,000     7,700,000
S630-450cái  10,500,000   11,550,000
S630-500cái    8,000,000     8,800,000
S630-560cái    8,200,000     9,020,000
Hotline: 0989.65.8182 

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182