ống nhựa Trường Phát

MĂNG SÔNG REN TRONG

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
20mm x 1/2″12.5cái         9,500      10,450
20mm x 3/4”12.5cái         9,500      10,450
20mm x 1”12.5cái       11,800      12,980
25mm x1/2”12.5cái       12,800      14,080
25mm x3/4”12.5cái       12,800      14,080
25mm x1”12.5cái       12,800      14,080
32mm x1/2”12.5cái       17,400      19,140
32mm x3/4”12.5cái       18,000      19,800
32mmx1”12.5cái       18,000      19,800
32mmx1.1/412.5cái       25,200      27,720
40mmx1”12.5cái       33,500      36,850
40mm x1.1/4”12.5cái       33,400      36,740
40mm x1.1/2”12.5cái       38,800      42,680
50mm x1.1/4”12.5cái       58,900      64,790
50mm x1.1/2”12.5cái       62,500      68,750
50mm x2”12.5cái       62,700      68,970
63mmx1.1/4”12.5cái       91,200    100,320
63mmx1.1/2”12.5cái       92,500    101,750
63mm x2”12.5cái       96,000    105,600
63mm x2.1/2”12.5cái     108,400    119,240
75mm x2″12.5cái     132,100    145,310
75mm x2.1/2″12.5cái     140,000    154,000
75mm x3″12.5cái     146,400    161,040
90mm x2″12.5cái     198,900    218,790
90mm x2.1/2″12.5cái     210,200    231,220
90mm x3″12.5cái     220,000    242,000
90mm x4″12.5cái     238,600    262,460
110mm x 3″12.5cái     354,100    389,510
110mm x 4″12.5cái     360,800    396,880
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 941 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

MĂNG SÔNG REN TRONG

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
20mm x 1/2″12.5cái         9,500      10,450
20mm x 3/4”12.5cái         9,500      10,450
20mm x 1”12.5cái       11,800      12,980
25mm x1/2”12.5cái       12,800      14,080
25mm x3/4”12.5cái       12,800      14,080
25mm x1”12.5cái       12,800      14,080
32mm x1/2”12.5cái       17,400      19,140
32mm x3/4”12.5cái       18,000      19,800
32mmx1”12.5cái       18,000      19,800
32mmx1.1/412.5cái       25,200      27,720
40mmx1”12.5cái       33,500      36,850
40mm x1.1/4”12.5cái       33,400      36,740
40mm x1.1/2”12.5cái       38,800      42,680
50mm x1.1/4”12.5cái       58,900      64,790
50mm x1.1/2”12.5cái       62,500      68,750
50mm x2”12.5cái       62,700      68,970
63mmx1.1/4”12.5cái       91,200    100,320
63mmx1.1/2”12.5cái       92,500    101,750
63mm x2”12.5cái       96,000    105,600
63mm x2.1/2”12.5cái     108,400    119,240
75mm x2″12.5cái     132,100    145,310
75mm x2.1/2″12.5cái     140,000    154,000
75mm x3″12.5cái     146,400    161,040
90mm x2″12.5cái     198,900    218,790
90mm x2.1/2″12.5cái     210,200    231,220
90mm x3″12.5cái     220,000    242,000
90mm x4″12.5cái     238,600    262,460
110mm x 3″12.5cái     354,100    389,510
110mm x 4″12.5cái     360,800    396,880
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 941 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182