ống nhựa Trường Phát

MĂNG SÔNG REN NGOÀI

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
20mm x 1/2″12.5cái         8,300          9,130
20mm x 3/4”12.5cái         8,636          9,500
20mm x 1”12.5cái         8,636          9,500
25mm x1/2”12.5cái       11,364        12,500
25mm x3/4”12.5cái       11,364        12,500
25mm x1”12.5cái       11,364        12,500
32mm x1/2”12.5cái       16,364        18,000
32mm x3/4”12.5cái       16,364        18,000
32mmx1”12.5cái       16,364        18,000
32mmx1.1/412.5cái       30,600        33,660
40mmx1”12.5cái       36,000        39,600
40mm x1.1/4”12.5cái       36,364        40,000
40mm x1.1/2”12.5cái       36,364        40,000
40mm x2”12.5cái       36,364        40,000
50mm x3/412.5cái       42,000        46,200
50mm x1”12.5cái       43,300        47,630
50mm x1.1/4”12.5cái       44,100        48,510
50mm x1.1/2”12.5cái       45,400        49,940
50mm x2”12.5cái       47,200        51,920
63mm x 3/412.5cái       63,000        69,300
63mm x 1″12.5cái       63,000        69,300
63mmx1.1/4”12.5cái       72,500        79,750
63mmx1.1/2”12.5cái       73,600        80,960
63mm x2”12.5cái       73,600        80,960
63mm x2.1/2”12.5cái       78,100        85,910
75mm x2″12.5cái       98,000      107,800
75mm x2.1/2″12.5cái       98,100      107,910
75mm x3′12.5cái     106,727      117,400
90mm x 1 1/212.5cái     144,200      158,620
90mm x2″12.5cái     144,200      158,620
90mm x2.1/2″12.5cái     144,600      159,060
90mm x3″12.5cái     144,600      159,060
90mm x4″12.5cái     175,000      192,500
110mm x 2″12.5cái     283,700      312,070
110mm x 3″12.5cái     286,800      315,480
110mm x 4″12.5cái     287,400      316,140
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 940 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

MĂNG SÔNG REN NGOÀI

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
20mm x 1/2″12.5cái         8,300          9,130
20mm x 3/4”12.5cái         8,636          9,500
20mm x 1”12.5cái         8,636          9,500
25mm x1/2”12.5cái       11,364        12,500
25mm x3/4”12.5cái       11,364        12,500
25mm x1”12.5cái       11,364        12,500
32mm x1/2”12.5cái       16,364        18,000
32mm x3/4”12.5cái       16,364        18,000
32mmx1”12.5cái       16,364        18,000
32mmx1.1/412.5cái       30,600        33,660
40mmx1”12.5cái       36,000        39,600
40mm x1.1/4”12.5cái       36,364        40,000
40mm x1.1/2”12.5cái       36,364        40,000
40mm x2”12.5cái       36,364        40,000
50mm x3/412.5cái       42,000        46,200
50mm x1”12.5cái       43,300        47,630
50mm x1.1/4”12.5cái       44,100        48,510
50mm x1.1/2”12.5cái       45,400        49,940
50mm x2”12.5cái       47,200        51,920
63mm x 3/412.5cái       63,000        69,300
63mm x 1″12.5cái       63,000        69,300
63mmx1.1/4”12.5cái       72,500        79,750
63mmx1.1/2”12.5cái       73,600        80,960
63mm x2”12.5cái       73,600        80,960
63mm x2.1/2”12.5cái       78,100        85,910
75mm x2″12.5cái       98,000      107,800
75mm x2.1/2″12.5cái       98,100      107,910
75mm x3′12.5cái     106,727      117,400
90mm x 1 1/212.5cái     144,200      158,620
90mm x2″12.5cái     144,200      158,620
90mm x2.1/2″12.5cái     144,600      159,060
90mm x3″12.5cái     144,600      159,060
90mm x4″12.5cái     175,000      192,500
110mm x 2″12.5cái     283,700      312,070
110mm x 3″12.5cái     286,800      315,480
110mm x 4″12.5cái     287,400      316,140
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 940 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182