ống nhựa Trường Phát

ĐẦU BÍCH HÀN

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
Ø 63cái         46,000           50,600
Ø 75cái         68,000           74,800
Ø 90cái         79,000           86,900
Ø 110cái       105,000         115,500
Ø 125cái       165,000         181,500
Ø 140cái       260,000         286,000
Ø 160cái       250,000         275,000
Ø 180cái       450,000         495,000
Ø 200cái       480,000         528,000
Ø 225cái       580,000         638,000
Ø 250cái       680,000         748,000
Ø 280cái    1,100,000       1,210,000
Ø 315cái    1,200,000       1,320,000
Ø 355cái    1,800,000       1,980,000
Ø 400cái    2,000,000       2,200,000
Ø 450cái    2,800,000       3,080,000
Ø 500cái    3,900,000       4,290,000
Ø 560cái    5,600,000       6,160,000
Ø 630cái    6,500,000       7,150,000
Hotline: 0989.65.8182 

Hotline: 0989.65.8182 

ĐẦU BÍCH HÀN

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
Ø 63cái         46,000           50,600
Ø 75cái         68,000           74,800
Ø 90cái         79,000           86,900
Ø 110cái       105,000         115,500
Ø 125cái       165,000         181,500
Ø 140cái       260,000         286,000
Ø 160cái       250,000         275,000
Ø 180cái       450,000         495,000
Ø 200cái       480,000         528,000
Ø 225cái       580,000         638,000
Ø 250cái       680,000         748,000
Ø 280cái    1,100,000       1,210,000
Ø 315cái    1,200,000       1,320,000
Ø 355cái    1,800,000       1,980,000
Ø 400cái    2,000,000       2,200,000
Ø 450cái    2,800,000       3,080,000
Ø 500cái    3,900,000       4,290,000
Ø 560cái    5,600,000       6,160,000
Ø 630cái    6,500,000       7,150,000
Hotline: 0989.65.8182 

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182