ống nhựa Trường Phát

ĐAI KHỞI THỦY

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
25mmx1/2”12.5cái       18,182      20,000
25mmx3/4”12.5cái       18,182      20,000
32mmx1/2”12.5cái       23,636      26,000
32mmx3/4”12.5cái       23,636      26,000
32mmx1”12.5cái       23,636      26,000
40mmx1/2”12.5cái       29,300      32,230
40mmx3/4”12.5cái       29,500      32,450
40mmx1”12.5cái       29,500      32,450
50mmx1/2”12.5cái       31,818      35,000
50mmx3/4”12.5cái       31,818      35,000
50mmx1”12.5cái       31,818      35,000
50mmx1.1/4”12.5cái       41,400      45,540
63mmx1/2”12.5cái       44,300      48,730
63mmx3/4”12.5cái       44,600      49,060
63mmx1”12.5cái       44,600      49,060
63mmx1.1/4”12.5cái       47,500      52,250
63mmx1.1/2”12.5cái       54,100      59,510
75mmx1/2”12.5cái       62,800      69,080
75mmx3/4”12.5cái       63,600      69,960
75mmx1”12.5cái       69,200      76,120
75mmx1.1/4”12.5cái       73,100      80,410
75mmx1.1/2”12.5cái       74,600      82,060
75mmx2”12.5cái       74,800      82,280
90mmx1/2”12.5cái       79,300      87,230
90mmx3/4”12.5cái       79,300      87,230
90mmx1”12.5cái       82,300      90,530
90mmx1.1/4”12.5cái       83,300      91,630
90mmx1.1/2”12.5cái       83,500      91,850
90mmx2”12.5cái       94,800    104,280
110mmx1/2”12.5cái     100,200    110,220
110mmx3/4”12.5cái     108,800    119,680
110mmx1”12.5cái     116,500    128,150
110mmx1.1/4”12.5cái     117,800    129,580
110mmx1.1/2”12.5cái     123,800    136,180
110mmx2”12.5cái     124,200    136,620
110mmx2 1/212.5cái     124,200    136,620
110mmx3′12.5cái     124,200    136,620
125mmx1/212.5cái     128,000    140,800
125mmx3/412.5cái     128,000    140,800
125mmx112.5cái     128,000    140,800
125mmx1 1/412.5cái     128,000    140,800
125mmx1 1/212.5cái     128,000    140,800
125mmx212.5cái     128,000    140,800
125mmx212.5cái     128,000    140,800
125mmx212.5cái     128,000    140,800
160 mm × 1/2″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 3/4″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 1″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 1 1/4″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 1 1/2″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 2″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 2 1/2″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 3″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 4″12.5cái     190,000    209,000
200mmx 3/412.5cái     430,000    473,000
200 mm × 1″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 1 1/4″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 1 1/2″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 2″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 2 1/2″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 3″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 4″12.5cái     450,000    495,000
250 mm × 1/2″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 3/4″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 1″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 1 1/4″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 1 1/2″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 2″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 2 1/2″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 3″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 4″12.5cái     620,000    682,000
Hotline: 0989.65.8182 

Hotline: 0989.65.8182 

ĐAI KHỞI THỦY

Kích cỡÁp lựcĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
25mmx1/2”12.5cái       18,182      20,000
25mmx3/4”12.5cái       18,182      20,000
32mmx1/2”12.5cái       23,636      26,000
32mmx3/4”12.5cái       23,636      26,000
32mmx1”12.5cái       23,636      26,000
40mmx1/2”12.5cái       29,300      32,230
40mmx3/4”12.5cái       29,500      32,450
40mmx1”12.5cái       29,500      32,450
50mmx1/2”12.5cái       31,818      35,000
50mmx3/4”12.5cái       31,818      35,000
50mmx1”12.5cái       31,818      35,000
50mmx1.1/4”12.5cái       41,400      45,540
63mmx1/2”12.5cái       44,300      48,730
63mmx3/4”12.5cái       44,600      49,060
63mmx1”12.5cái       44,600      49,060
63mmx1.1/4”12.5cái       47,500      52,250
63mmx1.1/2”12.5cái       54,100      59,510
75mmx1/2”12.5cái       62,800      69,080
75mmx3/4”12.5cái       63,600      69,960
75mmx1”12.5cái       69,200      76,120
75mmx1.1/4”12.5cái       73,100      80,410
75mmx1.1/2”12.5cái       74,600      82,060
75mmx2”12.5cái       74,800      82,280
90mmx1/2”12.5cái       79,300      87,230
90mmx3/4”12.5cái       79,300      87,230
90mmx1”12.5cái       82,300      90,530
90mmx1.1/4”12.5cái       83,300      91,630
90mmx1.1/2”12.5cái       83,500      91,850
90mmx2”12.5cái       94,800    104,280
110mmx1/2”12.5cái     100,200    110,220
110mmx3/4”12.5cái     108,800    119,680
110mmx1”12.5cái     116,500    128,150
110mmx1.1/4”12.5cái     117,800    129,580
110mmx1.1/2”12.5cái     123,800    136,180
110mmx2”12.5cái     124,200    136,620
110mmx2 1/212.5cái     124,200    136,620
110mmx3′12.5cái     124,200    136,620
125mmx1/212.5cái     128,000    140,800
125mmx3/412.5cái     128,000    140,800
125mmx112.5cái     128,000    140,800
125mmx1 1/412.5cái     128,000    140,800
125mmx1 1/212.5cái     128,000    140,800
125mmx212.5cái     128,000    140,800
125mmx212.5cái     128,000    140,800
125mmx212.5cái     128,000    140,800
160 mm × 1/2″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 3/4″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 1″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 1 1/4″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 1 1/2″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 2″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 2 1/2″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 3″12.5cái     190,000    209,000
160 mm × 4″12.5cái     190,000    209,000
200mmx 3/412.5cái     430,000    473,000
200 mm × 1″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 1 1/4″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 1 1/2″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 2″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 2 1/2″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 3″12.5cái     430,000    473,000
200 mm × 4″12.5cái     450,000    495,000
250 mm × 1/2″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 3/4″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 1″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 1 1/4″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 1 1/2″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 2″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 2 1/2″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 3″12.5cái     620,000    682,000
250 mm × 4″12.5cái     620,000    682,000
Hotline: 0989.65.8182 

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182