ống nhựa Trường Phát

CÚT HÀN

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
Ø 63cái         55,000          60,500
Ø 75cái         68,000          74,800
Ø 90cái       110,000        121,000
Ø 110cái       168,000        184,800
Ø 125cái       260,000        286,000
Ø 140cái       450,000        495,000
Ø 160cái       420,000        462,000
Ø 180cái       950,000     1,045,000
Ø 200cái       715,000        786,500
Ø 225cái    1,200,000     1,320,000
Ø 250cái    1,600,000     1,760,000
Ø 280cái    2,600,000     2,860,000
Ø 315cái    2,500,000     2,750,000
Ø 355cái    3,900,000     4,290,000
Ø 400cái    4,800,000     5,280,000
Ø 450cái  14,000,000   15,400,000
Ø 500cái  18,000,000   19,800,000
Ø 560cái  26,000,000   28,600,000
Ø 630cái  36,000,000   39,600,000
Hotline: 0989.65.8182 

Hotline: 0989.65.8182 

CÚT HÀN

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
Ø 63cái         55,000          60,500
Ø 75cái         68,000          74,800
Ø 90cái       110,000        121,000
Ø 110cái       168,000        184,800
Ø 125cái       260,000        286,000
Ø 140cái       450,000        495,000
Ø 160cái       420,000        462,000
Ø 180cái       950,000     1,045,000
Ø 200cái       715,000        786,500
Ø 225cái    1,200,000     1,320,000
Ø 250cái    1,600,000     1,760,000
Ø 280cái    2,600,000     2,860,000
Ø 315cái    2,500,000     2,750,000
Ø 355cái    3,900,000     4,290,000
Ø 400cái    4,800,000     5,280,000
Ø 450cái  14,000,000   15,400,000
Ø 500cái  18,000,000   19,800,000
Ø 560cái  26,000,000   28,600,000
Ø 630cái  36,000,000   39,600,000
Hotline: 0989.65.8182 

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182