ống nhựa Trường Phát

CHẾCH HÀN

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
Ø 63cái         48,000          52,800
Ø 75cái         65,000          71,500
Ø 90cái         89,000          97,900
Ø 110cái       140,000        154,000
Ø 125cái       225,000        247,500
Ø 140cái       330,000        363,000
Ø 160cái       320,000        352,000
Ø 180cái       750,000        825,000
Ø 200cái       580,000        638,000
Ø 225cái       900,000        990,000
Ø 250cái       980,000     1,078,000
Ø 280cái    1,980,000     2,178,000
Ø 315cái    1,950,000     2,145,000
Ø 355cái    3,100,000     3,410,000
Ø 400cái    3,600,000     3,960,000
Ø 450cái  10,000,000   11,000,000
Ø 500cái  14,000,000   15,400,000
Ø 560cái  19,000,000   20,900,000
Ø 630cái  24,000,000   26,400,000
Hotline: 0989.65.8182 

Hotline: 0989.65.8182 

CHẾCH HÀN

Kích cỡĐVTGiá bán(VNĐ/cái)Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
Ø 63cái         48,000          52,800
Ø 75cái         65,000          71,500
Ø 90cái         89,000          97,900
Ø 110cái       140,000        154,000
Ø 125cái       225,000        247,500
Ø 140cái       330,000        363,000
Ø 160cái       320,000        352,000
Ø 180cái       750,000        825,000
Ø 200cái       580,000        638,000
Ø 225cái       900,000        990,000
Ø 250cái       980,000     1,078,000
Ø 280cái    1,980,000     2,178,000
Ø 315cái    1,950,000     2,145,000
Ø 355cái    3,100,000     3,410,000
Ø 400cái    3,600,000     3,960,000
Ø 450cái  10,000,000   11,000,000
Ø 500cái  14,000,000   15,400,000
Ø 560cái  19,000,000   20,900,000
Ø 630cái  24,000,000   26,400,000
Hotline: 0989.65.8182 

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182