ống nhựa Trường Phát

ỐNG NHỰA HDPE D125

Ống nhựa HDPE DN125 PE100

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1DN12564,8125,818138,400

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN12586,0149,000163,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN125107,4182,636200,900

Áp lực trung bình

4

DN12512,59,2222,273244,500

Áp lực trung bình

5

DN1251611,4270,455297,500

Áp lực lớn

6

DN1252014,0329,000361,900

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Ống nhựa HDPE DN125 PE80

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN12566,0149,000163,900

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN12587,4182,636200,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN125109,2222,273244,500

Áp lực trung bình

4

DN12512,511,4270,455297,500

Áp lực trung bình

5

DN1251614,0329,000361,900

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 920 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

ỐNG NHỰA HDPE D125

Ống nhựa HDPE DN125 PE100

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp

lực
(PN

:bar)

Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1DN12564,8125,818138,400

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN12586,0149,000163,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN125107,4182,636200,900

Áp lực trung bình

4

DN12512,59,2222,273244,500

Áp lực trung bình

5

DN1251611,4270,455297,500

Áp lực lớn

6

DN1252014,0329,000361,900

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Ống nhựa HDPE DN125 PE80

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN12566,0149,000163,900

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN12587,4182,636200,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN125109,2222,273244,500

Áp lực trung bình

4

DN12512,511,4270,455297,500

Áp lực trung bình

5

DN1251614,0329,000361,900

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 920 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182