ống nhựa Trường Phát

ỐNG NHỰA HDPE D110

Ống  nhựa HDPE DN110. PE100

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN11064,297,273107,000

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN11085,3116,273127,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN110106,6142,273156,500

Áp lực trung bình

4

DN11012,58,1173,182190,500

Áp lực trung bình

5

DN1101610,0208,636229,500

Áp lực lớn

6

DN1102012,3256,818282,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Ống nhựa HDPE DN110 PE80

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN11065,3116,273127,900

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN11086,6142,273156,500

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN110108,1173,182190,500

Áp lực trung bình

4

DN11012,510,0208,636229,500

Áp lực trung bình

5

DN1101612,3256,818282,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 919 Danh mục:

Hotline: 0989.65.8182 

ỐNG NHỰA HDPE D110

Ống  nhựa HDPE DN110. PE100

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN11064,297,273107,000

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN11085,3116,273127,900

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN110106,6142,273156,500

Áp lực trung bình

4

DN11012,58,1173,182190,500

Áp lực trung bình

5

DN1101610,0208,636229,500

Áp lực lớn

6

DN1102012,3256,818282,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Ống nhựa HDPE DN110 PE80

(6m/cây)

S

T

T

Tên sản phẩmÁp lực
(PN
:bar)
Chiều dày
(mm)
GIÁ BÁN(VNĐ/m)Ghi chú
Trước

VAT

 Sau

VAT

1

DN11065,3116,273127,900

Áp lực vừa và nhỏ

2

DN11086,6142,273156,500

Áp lực vừa và nhỏ

3

DN110108,1173,182190,500

Áp lực trung bình

4

DN11012,510,0208,636229,500

Áp lực trung bình

5

DN1101612,3256,818282,500

Áp lực lớn

Ứng dụng:

 • Cấp, thoát nước
 • Dẫn nước hệ thống PCCC
 • Nông nghiệp, thủy lợi
 • Luồn cáp Điện lực…

Biện pháp thi công:

 • Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
 • Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Hotline: 0989.65.8182 

Mã: 919 Danh mục:

Tư vấn trực tiếp (24/7) 0989.65.8182